Władze

p.o. Dyrektora MCB
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Zastępca Dyrektora MCB ds. naukowych
Prof. dr hab. Wojciech Branicki
 

Zastępca Dyrektora MCB ds. administracyjnych
mgr Katarzyna Maziarka

Rada MCB

 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Wojciech Branicki – Zastępca Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
 • Mgr Teresa Kapcia
 • Dr Sebastian Glatt
 • Dr Jonathan Heddle, prof. UJ
 • Dr Kenji Yamada
 • Dr Tomasz Kantyka
 • Prof. dr hab. Tadeusz Marek
 • Dr hab. Krzysztof Pyrć, prof. UJ
 • Dr hab. Aleksandra Duda – Chodak, prof. UJ