Władze

p.o. Dyrektora MCB
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Zastępca Dyrektora MCB ds. naukowych
Prof. dr hab. Wojciech Branicki
 

Zastępca Dyrektora MCB ds. administracyjnych
mgr Katarzyna Maziarka

Rada MCB

 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka - Przewodniczący Rady
 • Prof. dr hab. Wojciech Branicki- Z-ca przewodniczącego Rady
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn
 • Mgr Teresa Kapcia
 • dr Sebastian Glatt
 • dr Jonathan Heddle, prof. UJ
 • dr Kenji Yamada
 • dr Tomasz Kantyka
 • Prof. dr hab. Tadeusz Marek
 • dr hab. Krzysztof Pyrć, prof. UJ
 • dr hab. Aleksandra Duda​-Chodak, prof. UJ