Menu

Ośrodek Biologii Strukturalnej

Ośrodek  Biologii Strukturalnej zajmuje się badaniami powiązania struktury białek z ich funkcją biologiczną przy wykorzystaniu  metod biofizycznych (dyfrakcja rentgenowska, spektrometria masowa czy mikroskopia sił atomowych), fizykochemicznych (sekwencjonowanie czy kalorymetria) oraz metod biologii molekularnej.
Ośrodek tworzą Pracownie:

Kierownik Ośrodka: prof. dr hab. Adam Dubin

Profesor biochemii, kierownik Zakładu Biochemii Analitycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest specjalistą z zakresu enzymologii i chemii białek. Główne zainteresowania naukowe dotyczą relacji pomiędzy strukturą i funkcją enzymów i inhibitorów (głównie pochodzenia bakteryjnego) oraz  zastosowania peptydów antybakteryjnych jako potencjalnych antybiotyków o szerokim spectrum działania. Do znaczących osiągnięć grupy należy zaliczyć  charakterystykę rodzin stafostatyn i hemocydyn.
Aktywność naukowa obejmuje 127 publikacji (w tym 95 prac doświadczalnych) o łącznych cytowaniach 1,500. Hirsch-index: 21.
Odbył kilka długoterminowych  zagranicznych staży naukowych m.in. w Oklahoma Medical Research Foundation  i University of Georgia, Athens.  Pełnił funkcje: przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Rozwoju Biogospodarki przy MNiSzW  (2006-2008) i prodziekana  Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (2002-2008). Jest członkiem: redakcji Acta Biochimica Polonica (od 1999), Komitetu Biotechnologii PAN, Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
Założyciel, prezes (2004-2008) i wiceprezes (2008-2011) firmy biotechnologicznej typu spin off  BioCetrum, członek rady naukowej firmy Selvita (od 2008) członek rad nadzorczych firm biotechnologicznych: Mabion (2010-2011) i Selvita (od 2011).
 

Wybrane publikacje:

  • Bukowski M., Lyzen R., Helwin W., Bonar E., Szalewska-Palasz A., Wegrzyn G., Dubin G., Dubin A., Wladyka B.: A regulatory role for Staphylococcus aureus toxin-antitoxin system PemIKSa. Nature Communications 4 (2013):2012. doi: 10.1038/ncomms3012.  IF:10,01
  • Wladyka N., Kozik A.J., Bukowski M., Rojowska A., Kantyka T., Dubin G., Dubin A.: Antichymotrypsin inactivates staphylococcal cysteine protease in cross class inhibition. Biochimie 93(2011)948-953. IF:3.42 
  • Władyka B., Puzia K., Dubin A.: Efficient co-expression of recombinant staphopain A  and its inhibitor staphostatin A in Escherichia coli. Biochem. J.385(2005)181-187. IF:4.89
  • Rzychon M., Sabat A., Kosowska K., Potempa J., Dubin A.: Staphostatins: an expanding new group of proteinase inhibitors with a unique specificity for the regulation of staphopains, Staphylococcus spp.  cysteine proteinases. Mol. Microbiol. 49(2003)1051-1066. IF:5.25
  • Dubin G., Krajewski M., Popowicz G., Stec-Niemczyk  J., Bochtler M., Potempa J.,  Dubin A., Holak T.A.: Solution structure of staphostain A from Staphylococcus aureus confirms the discovery of the novel class of cysteine proteinase inhibitors. Biochemistry 42(2003) 13449-13456. IF:3.42
  • Mak P., Wójcik K., Silberring J., Dubin A.: Antimicrobial peptides derived  from heme- containing proteins: Hemocidins. Antonie van Leeuwenhock  77(2000)197-207. IF:2.12